Onderhoud van een balansventilatiesysteem

Wat voor onderhoud is er nodig?

  • Regelmatig: voorzichtig reinigen van filters met bijvoorbeeld stofzuiger
  • 1-4 keer per jaar: filters vervangen (afhankelijk van vervuiling)
  • Jaarlijks: onderhoud op apparaat waaronder warmtewisselaar
  • 1 keer per 5 jaar: reinigen kanalen

Reinigen filters

De meeste balansventilatiesystemen hebben een tweetal filters. Het eerste filter is om de inkomende buitenlucht te ontdoen grove deeltjes (stof, insecten). Het tweede filter zuivert de afgevoerde binnenlucht, zodat eventuele stof- en vetdeeltjes niet in de wisselaar komen. Meestal worden hier generieke filters voor gebruikt (type G4). Voor de inkomende lucht is het bij moderne apparaten vaak mogelijk om deze te voorzien van een fijnstoffilter (type F7).

De filters hebben primair het doel om de warmtewisselaar en ventilatoren te beschermen. Gelijktijdig houden ze ook meteen insecten tegen. Uiteraard is de werking van een filter erg afhankelijk van de mate van vervuiling. Derhalve is het verstandig om regelmatig (b.v. eenmaal per twee weken) de filters voorzicht te reinigen. Dat kan met een stofzuiger, waarbij het belangrijk is om zo min mogelijk over het oppervlak van het filter heen te gaan. Het is beter om met de stofzuigermond te ‘deppen’ en zo het filterdoek zo min mogelijk te beschadigen.

Het reinigen van de filters is een relatief simpele klus en zorgt ervoor dat het systeem langer mee gaat. Doordat er op de langere termijn minder vervuiling in het apparaat komt zal ook het geluidsniveau lager blijven. Het is overigens wel belangrijk om de filters altijd op dezelfde manier terug te plaatsen na het reinigen. Zo kunnen eventuele deeltjes die toch nog in het filter zitten niet los komen.

Tips:

  • Filters kunnen ook voorzichtig met een compressor schoongeblazen worden (doe dit dan buiten)
  • Markeer aan 1 zijde van het filter wat de bovenzijde is

Filters vervangen

Ieder filter is uiteindelijk zodanig vervuild dat deze vervangen moet worden.

Tips:

  • Gebruik indien mogelijk originele filters i.v.m. betere dichting
  • Zet de datum op het filter van plaatsing
  • Vervang beschadigde filters

Onderhoud apparaat en onderdelen

Het apparaat zelf heeft ook onderhoud nodig, meestal een keer per jaar. Dit omvat het schoonmaken van de binnenkamers, het controleren van de condensafvoer, het reinigen van de warmtewisselaar en de ventilatoren. Als je dit zelf niet kunt of wilt doen, laat dit over aan een bedrijf maar controleer dat het zorgvuldig gebeurt. Heel vaak wordt bijvoorbeeld de warmtewisselaar niet gereinigd.

Warmtewisselaar

De warmtewisselaar bestaat uit een ruitvorm met daarin kunstof plaatjes die de twee luchtstromen langs elkaar heen laten gaan. Tussen deze plaatjes kan vervuiling zich ophopen en derhalve de luchtweerstand langzaam aan verhogen. Een goede manier om deze te reinigen is door hem uit het apparaat te halen en bijvoorbeeld in de douche te plaatsen. Vervolgens insprayen met een keukenreiniger (ontvetter) van de bovenkant. Dan afspoelen met lauwwarm water. Als het water grijs kleurt dan is het handig om dit nogmaals te herhalen, totdat alle vervuiling weg is.

Reinigen kanalen

Ook de kanalen zullen langzaam aan dicht gaan zitten, zeker in de kanalen bij de badkamer en keuken, waar relatief veel vervuiling is. Vet- en stofdeeltjes kunnen blijven kleven aan het oppervlak van de kanalen en kunnen een voedingsbodem zijn voor schimmels. Binnen de branch raden ze aan om kanalen eens per 5 jaar te reinigen. Dit is meestal een klus voor een bedrijf die de juiste apparatuur heeft. Vaak is dit een speciale stofzuiger die aan de zijde van het balansventilatiesysteem wordt geplaatst, terwijl ze met een speciale roterende borstel de kanalen in gaan. Het losgekomen vuil wordt door de stofzuiger dan meteen afgevoerd, zodat deze niet later alsnog in het balansventilatiesysteem komt.